Address:

Sadguru Prakatya Dham

 Kabir Bagh.

Lahartara .

Varanasi .

Utar Pradesh .

Pin No 221002

Tel: 0091 542 2370498

email Ashram: hajursaheb@gmail.com